Ishonch telefonlari
8-800-200-41-07 +99871 237-01-11 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 534 (54.83%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 20.43%

Mobil aloqa xizmati 11.5%

Internet xizmati 22.9%

2-Pochta masalasi , jami 29 (2.98%) jumladan

Pochta va aliment 2.87%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.1%

3-Turli masalalar , jami 251 (25.77%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 6.37%

Ta'lim masalasi 0.51%

Takliflar 0.72%

Mehnat va bandlik masalasi 0.62%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.21%

AKT masalasi 17.35%

Boshqa masalalarga oid , jami 160 (16.43%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun
Joriy yil uchun
Murojaatlarning viloyatlar bo'yicha foiz kesimi