Ishonch telefonlari
8-800-200-41-07 11-44
Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 881 (56.95%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 19.78%

Mobil aloqa xizmati 13.57%

Internet xizmati 23.59%

2-Pochta masalasi , jami 52 (3.36%) jumladan

Pochta va aliment 3.3%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.06%

3-Turli masalalar , jami 372 (24.05%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 8.08%

Ta'lim masalasi 0.9%

Takliflar 0.84%

Mehnat va bandlik masalasi 0.58%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.26%

AKT masalasi 13.38%

Boshqa masalalarga oid , jami 242 (15.64%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun
Joriy yil uchun
Murojaatlarning viloyatlar bo'yicha foiz kesimi