Ishonch telefonlari
8-800-200-41-07 +99871 237-01-11 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 705 (56.22%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 19.86%

Mobil aloqa xizmati 13.56%

Internet xizmati 22.81%

2-Pochta masalasi , jami 42 (3.35%) jumladan

Pochta va aliment 3.27%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.08%

3-Turli masalalar , jami 303 (24.16%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 7.58%

Ta'lim masalasi 0.88%

Takliflar 0.64%

Mehnat va bandlik masalasi 0.56%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.16%

AKT masalasi 14.35%

Boshqa masalalarga oid , jami 204 (16.27%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun
Joriy yil uchun
Murojaatlarning viloyatlar bo'yicha foiz kesimi