Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 1570 (85.84%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 35.65%

Mobil aloqa xizmati 18.48%

Internet xizmati 31.71%

2-Pochta masalasi jami 53 (2.9%) jumladan

Pochta va aliment 2.84%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.05%

3-Turli masalalar jami82 (4.48%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 1.8%

Ta'lim masalasi 0.27%

Takliflar 0.22%

Mehnat va bandlik masalasi 0.71%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.49%

AKT masalasi 0.98%

Boshqa masalalarga oid jami 124 (6.78%)