Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 920 (86.96%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 37.24%

Mobil aloqa xizmati 18.43%

Internet xizmati 31.29%

2-Pochta masalasi jami 17 (1.61%) jumladan

Pochta va aliment 1.51%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.09%

3-Turli masalalar jami52 (4.91%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 1.04%

Ta'lim masalasi 0.28%

Takliflar 0.19%

Mehnat va bandlik masalasi 0.76%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.57%

AKT masalasi 2.08%

Boshqa masalalarga oid jami 69 (6.52%)