Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 1234 (86.35%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 37.3%

Mobil aloqa xizmati 18.47%

Internet xizmati 30.58%

2-Pochta masalasi jami 35 (2.45%) jumladan

Pochta va aliment 2.38%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.07%

3-Turli masalalar jami68 (4.76%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 1.75%

Ta'lim masalasi 0.21%

Takliflar 0.28%

Mehnat va bandlik masalasi 0.77%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.49%

AKT masalasi 1.26%

Boshqa masalalarga oid jami 92 (6.44%)